nhật việt (04-09-07)

September 10, 2007 at 4:58 pm (NHẬT VIỆT)

 BOKUMETSU : xóa bỏ, triệt tiêu, tận diệt, trừ tiệt, tiêu diệt, trừ khử, nhổ cỏ tận gốc, thủ tiêu, diệt trừ(撲滅)(ぼくめつ)

CHUUZETSU : phá thai (中絶)(ちゅうぜつ)

 

DATAI : trụy thai , phá thai(堕胎)(だたい)

 

GYAKUTEN : đảo ngược, nghịch chuyển, nghịch đảo, đảo nghịch, ngược, đảo lộn, lộn ngược, xoay ngược(逆転)(ぎゃくてん)

 

HININ : tránh thai(避妊)(ひにん)

 

IMAWASHII : gớm guốc, ghê tởm, kinh tởm, kinh khủng, khủng khiếp(忌まわしい)(いまわしい)

 IMIKIRAU : căm ghét, ghê tởm, kinh tởm, ghét cay ghét đắng, kỵ(忌み嫌う)(いみきらう)

IPPEN : thay đổi hoàn toàn(一変)(いっぺん)

ITTEN : đảo ngược, lật ngược (一点)(いってん)

KENO : ghét cay ghét đắng, ác cảm, căm ghét(嫌悪)(けんお)

 

KINKAN : sắp phát hành, sắp xuất bản (近刊)(きんかん)

 

MADIKA : gần, sắp(間近)(まぢか)

 

MASANI : quả là, đúng là, chính là, chính xác(まさに)

 

MAWAREMIGI : đằng sau quay(回れ右)(まわれみぎ)

 

MISUI : bất thành(未遂)(みすい)

 

NANIYORI : hơn hết thảy (何より)(なにより)

 

NIKUMU : căm thù , căm ghét, căm hờn, ghét cay ghét đắng, ghê tởm, kinh tởm(憎む)(にくむ)

 

OMOIAGARU : tự phụ, kiêu ngạo, ngạo mạn, tự cao tự đại, vênh váo, kiêu căng, tự đắc, dương dương tự đắc(思い上がる)(おもいあがる)

 

RYUUZAN : sẩy thai(流産)(りゅうざん)

 

SOROSORO : đã đến lúc(そろそろ)

 

TAHATSU : xảy ra thường xuyên(多発)(たはつ)

 

TENKAN : thay đổi, chuyển đổi, hoán đổi, biến đổi, chuyển hóa(転換)(てんかん)

 

TENKOU : chuyển hướng(転向)(てんこう)

 

TEPPAI : triệt phá , loại bỏ, loại trừ , trừ khử, triệt tiêu, tháo dỡ (lệnh cấm..), bãi bỏ, xóa bỏ, (撤廃)(てっぱい)

 

TONZA : chết yểu (thất bại), đình trệ(頓挫)(とんざ)

 

TORINOZOKU : loại trừ, loại bỏ, dẹp bỏ, gỡ bỏ, lấy đi(取り除く)(とりのぞく)

 

TORIWAKE : đặt biệt, nhất là, hơn hết thảy(とりわけ)

 

UCHIKIRU : kết thúc, chấm dứt, đặt dấu chấm hết, cắt (viện trợ, chương trình..)(打ち切る)(うちきる)

 

UNUBORERU : tự phụ, kiêu ngạo, ngạo mạn, tự cao tự đại, vênh váo, kiêu căng, tự đắc, dương dương tự đắc(自惚れる)(うぬぼれる)

 UYOUYO : lúc nhúc, nhung nhúc, nhan nhản, đầy rẫy(うようよ)(ウヨウヨ)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: